Informace o kódu třetí strany

Při vytváření aplikace byl použit kód třetí strany.

V oddíle nápovědy:

Programový kód

Vývojářské nástroje

Šiřitelný programový kód

Další informace

Informace o kódu třetí strany