Další informace

Ke kontrole digitálních podpisů se používá knihovna programu „Agava-C“, který vyvinula společnost OOO „R-Alpha“.

Software může obsahovat některé programy, které mají licenci (nebo podlicenci) pro uživatele podle Všeobecné veřejné licence GNU (GPL – General Public Licence) nebo jiných podobných volných softwarových licencí, které mezi jinými právy povolují uživateli kopírovat, pozměňovat a znovu distribuovat určité programy nebo jejich části a mají přístup ke zdrojovému kódu („software otevřeného zdroje“). Pokud takové licence vyžadují, aby kterýkoli software, který je distribuován ve spustitelném binárním formátu, byl zdrojový kód také k dispozici uživatelům, potom by mělo být takto učiněno prostřednictvím zaslaného požadavku na source@kaspersky.com, nebo je zdrojový kód dodán se softwarem..

Další informace o kódu třetí strany jsou uvedeny v souboru the /rescue/help/License_notice_4.txt.

Jiné informace