Programový kód

Informace o kódu třetí strany použitém při vytváření aplikace jsou souhrnně uvedeny v souboru rescue/help/License_notice_1.txt.

Programový kód