Vytvoření a uložení trasovacího souboru

Pokud se vyskytnou poruchy v činnosti aplikace Kaspersky Rescue Disk, mohou vás pracovníci technické podpory požádat, abyste vytvořili trasovací soubor.

Jak vytvořit a uložit trasovací soubor:

 1. V okně spouštěcího průvodce vyberte kurzorovými klávesami jazyk grafického rozhraní. Klepněte na tlačítko ENTER.

  Otevře se okno s různými možnostmi.

 2. Vyberte potřebný režim načítání.
 3. Stiskněte klávesu E.
 4. Na konec prvního řádku, za slovo quiet , napište slovo trace, oddělené mezerou.
 5. Stiskněte klávesovou zkratku CTRL+X.

  Trasovací soubor se uloží.

  Při práci s aplikací Kaspersky Rescue Disk můžete získat přístup k tomuto souboru prostřednictvím manažeru úloh. Soubor bude uložen pod následující cestou: disky/<<span>pevný disk>:/Kaspersky Rescue Disk/avp.log.

  Po ukončení aplikace Kaspersky Rescue Disk bude soubor archivován a umístěn pod následující cestu: <<span>Pevný disk>:\Kaspersky Rescue Disk\kavrescue_sysinfo_.

Vytvoření a uložení trasovacího souboru