Omezení činnosti aplikace

V současnosti má aplikace tato omezení:

  • Je-li vybrán grafický režim, počítač se vypne a aplikace Kaspersky Rescue Disk se nenačte. Nejčastějším běžným problémem, ke kterému může dojít při načítání grafického subsystému , je nezjištění ovladače grafického adaptéru nebo výstupního zařízení.
  • Při výběru kontrolované oblasti nezobrazí aplikace Kaspersky Rescue Disk logické jednotky, zobrazí se pouze spouštěcí sektory. Nejpravděpodobněji se setkáte s problémem, kdy se systémy souborů na pevných discích a zařízeních USB, které nebyly připojené, nedetekují – pravděpodobně z důvodu použití diskového pole RAID.

Viz také:

Jak kontaktovat službu technické podpory

Informace o hardwaru

Omezení činnosti aplikace