Povolené masky výjimek souborů

V tomto tématu jsou uvedeny příklady povolených masek, které je možné použít při vytváření seznamů výjimek souborů:

 1. Masky bez cesty k souboru:
  • *.exe  – všechny soubory s příponou .exe,
  • *.ex?  – všechny soubory s příponou ex?, kde ? představuje jeden libovolný znak,
  • *test*  – všechny soubory s názvem test.
 2. Masky s absolutní cestou k souboru:
  • /discs/C:/dir/*.* nebo /discs/C:/dir/* nebo /discs/C:/dir/ – všechny soubory ve složce s názvem /discs/C:/dir/,
  • /discs/C:/dir/*.exe – všechny soubory s příponou .exe ve složce s názvem /discs/C:/dir/,
  • /discs/C:/dir/*.ex? – všedhny soubory s příponou .ex? ve složce /discs/C:/dir/, kde  ? představuje jeden libovolný znak,
  • /discs/C:/dir/test* – soubory ve složce /discs/C:/dir/ s názvy začínajícími na test.

   Pokud chcete, aby aplikace vyloučila z kontroly soubory ze všech vnořených podsložek dané složky, zaškrtněte při vytváření masky pole Rescue Disk mark fs Povolené masky výjimek souborů Včetně podsložek.

 3. Masky cesty k souboru:
  • dir/*.*, or dir/*, or dir/ – všechny soubory ve všech složách s dir/,
  • dir/*test* – všechny soubory s text ve složkách s dir/,
  • dir/*.exe – všechny soubory s příponou .exe ve všech ložkách s dir/,
  • dir/*.ex? – všechny soubory s příponou .ex? ve všech složkách dir/, kde  ? představuje jeden libovolný znak.

   Pokud chcete, aby aplikace vyloučila z kontroly soubory ze všech vnořených podsložek dané složky, zaškrtněte při vytváření masky pole Rescue Disk mark fs Povolené masky výjimek souborů Včetně podsložek.

Masky výjimek *.* a * lze použít, pouze pokud přiřadíte rozhodnutí o vyloučení hrozby. V takovém případě nebude zadaná hrozba zjištěna v žádném objektu. Použití těchto masek bez zadání rozhodnutí v podstatě deaktivuje monitorování.

Povolené masky výjimek souborů