Upozornění

Tato část obsahuje informace o tom, jak konfigurovat nastavení upozornění v počítači.

V tomto oddíle:

O nastavení upozornění

Konfigurace nastavení upozornění

Deaktivace upozornění

Upozornění