Deaktivace upozornění

Chcete-li oznamování deaktivovat, postupujte takto:

  1. Otevřete hlavní okno aplikace.
  2. V horní části okna klepněte na odkaz Nastavení. V levé části okna vyberte část Upozornění.
  3. V pravé části okna zrušte zaškrtnutí pole Povolit zobrazování událostí.

    I když je upozorňování vypnuto, informace o událostech, k nimž dojde při činnosti aplikace Kaspersky Rescue Disk, se zaznamenají do zprávy o činnosti aplikace.

Viz také:

O nastavení upozornění

Deaktivace upozornění