Konfigurace nastavení upozornění

Chcete-li nakonfigurovat nastavení upozornění, postupujte takto:

  1. Otevřete hlavní okno aplikace.
  2. V horní části okna klepněte na odkaz Nastavení. V levé části okna vyberte část Upozornění.
  3. Klepněte na tlačítko Nastavení v pravé části okna.
  4. V okně Upozornění, které se otevře, zaškrtněte ty události, na které chcete být upozorňováni.

Viz také:

O nastavení upozornění

Konfigurace nastavení upozornění