O nastavení upozornění

Při činnosti aplikace Kaspersky Rescue Disk může docházet k různým událostem. Tyto události mohou obsahovat doporučení nebo důležité informace. Událost vás může například informovat o úspěšném dokončení aktualizace aplikace nebo o může zaznamenat chybu, která by měla být ihned odstraněna.

Během činnosti aplikace Kaspersky Rescue Disk odesílá upozornění o následujících typech událostí:

  • Kritická upozornění – upozornění na kriticky důležité události, které ukazují na problémy v činnosti aplikace Kaspersky Rescue Disk nebo zranitelná místa v ochraně počítače: například jsou poškozené databáze aplikace nebo došlo k vypršení klíče.
  • Chyba funkce – upozornění na události, které způsobí nemožnost činnosti aplikace: například neexistuje klíč ani databáze aplikace.
  • Důležitá upozornění – upozornění na důležité události, kterým je třeba věnovat pozornost, protože jsou významné pro činnost aplikace Kaspersky Rescue Disk: například je vypnuta ochrana nebo dlouhou dobu nebyla provedena úplná antivirová kontrola.
  • Méně důležitá upozornění  – zprávy referenčního typu, které normálně neobsahují důležité informace: Jedná se například o zprávu Všechny nebezpečné objekty byly dezinfikovány.

Chcete-li aktivovat / deaktivovat upozornění na události, klepněte na tlačítko Nastavení, které se nachází v horní části hlavního okna aplikace, vyberte část Upozornění a zaškrtněte možnost Povolit zobrazování událostí.

Chcete-li dostávat aktualizace o činnosti aplikace Kaspersky Rescue Disk, můžete využít funkci upozornění. Standardně je uživatel upozorňován místními zprávami, které se zobrazují při každé události. Můžete také deaktivovat možnost zobrazování upozornění a určit typ upozornění, která chcete dostávat.

Viz také:

Upozornění

O nastavení upozornění