Zprávy a úložiště

Tato část obsahuje informace o parametrech regulujících práci se soubory zpráv a úložišti Kaspersky Rescue Disk.

V tomto oddíle:

O konfiguraci zpráv a úložišť

Protokolování nekritických událostí do zprávy

Ukládání zpráv

Vyčištění zpráv aplikace

Uložení objektů karantény a zálohovaných objektů

Zprávy a úložiště