O konfiguraci zpráv a úložišť

Tato část obsahuje informace o parametrech regulujících práci s datovými soubory aplikace Kaspersky Rescue Disk.

Datové soubory aplikace jsou objekty, které byly umístěny do karantény nebo přesunuty do zálohy aplikací Kaspersky Rescue Disk, a zprávy o provádění úloh.

V části Zprávy a úložiště okna nastavení aplikace Kaspersky Rescue Disk můžete provádět následující akce:

 • Protokolování do zpráv.

  Můžete přidat záznamy o nekritických událostech do zprávy o ochraně. Ve výchozím nastavení se tyto události do zprávy nepřidávají.

 • Změna nastavení ukládání zpráv.

  Můžete definovat maximální dobu uložení zprávy a také maximální velikost souboru zprávy. Veškerá omezení velikosti souboru můžete také zrušit, nebo můžete nastavit jinou hodnotu.

 • Odstranění informací ze zpráv.

  Informace o provozu aplikace Kaspersky Rescue Disk se zapisují do zpráv. Můžete je mazat.

 • Změnit nastavení pro ukládání objektů v karanténě a zálohovaných objektů.

  Stanovte maximální čas pro uložení objektů v karanténě a kopií objektů v záloze (pole Rescue Disk mark fs O konfiguraci zpráv a úložišť Neukládat objekty déle než). Standardně jsou objekty uloženy 30 dní: po uplynutí tohoto časového intervalu jsou smazány. Maximální dobu uložení můžete změnit, případně můžete toto omezení zcela vypnout. Můžete také zadat maximální velikost oblasti pro ukládání dat (pole Rescue Disk mark fs O konfiguraci zpráv a úložišť Maximální velikost). Ve výchozím nastavení je maximální velikost 100 MB. Omezení velikosti zprávy můžete zrušit, nebo pro ně nastavit jinou hodnotu.

Viz také:

Zprávy

O konfiguraci zpráv a úložišť