Ukládání zpráv

Chcete-li konfigurovat nastavení ukládání zpráv:

  1. Otevřete hlavní okno aplikace.
  2. V horní části okna klepněte na odkaz Nastavení. V levé části okna zvolte položku Zprávy a ukládání.
  3. V pravé části okna v části Zprávy určete:
    • maximální dobu uložení (pole Rescue Disk mark fs Ukládání zpráv Neukládat zprávy déle než). Standardně je nastaveno 30  dnů: po uplynutí tohoto časového intervalu budou objekty smazány. Maximální dobu uložení můžete změnit, můžete dokonce všechna omezení zrušit.
    • Maximální velikost souboru zprávy (políčko Rescue Disk mark fs Ukládání zpráv Maximální velikost souboru). Ve výchozím nastavení je největší velikost 1024  MB. Jakmile je dosaženo maximální velikosti, obsah souboru se přepíše novými záznamy. Veškerá omezení velikosti souboru můžete zrušit, nebo můžete nastavit jinou hodnotu.

Viz také:

O konfiguraci zpráv a úložišť

Ukládání zpráv