Uložení objektů karantény a zálohovaných objektů

Chcete-li nakonfigurovat nastavení umisťování do karantény a do zálohy:

  1. Otevřete hlavní okno aplikace.
  2. V horní části okna klepněte na odkaz Nastavení. V levé části okna zvolte položku Zprávy a ukládání.
  3. V pravé části okna v části Karanténa a záloha zaškrtněte následující pole:
    • Neukládat objekty déle než – stanoví maximální dobu uložení objektů v Karanténě a záloze.
    • Maximální velikost – stanoví maximální velikost prostoru pro ukládání dat.

      Po uplynutí stanovené doby nebo když je úložiště plné, budou odstraněny objekty nejprve uložené do Karantény a zálohy.

Viz také:

Karanténa a záloha

O konfiguraci zpráv a úložišť

Uložení objektů karantény a zálohovaných objektů