O textovém režimu

Textový režim představuje uživatelské rozhraní, které ke vkládání, výstup a zobrazení informací používá pouze alfanumerické znaky a symboly. Textový režim používá prostředků několika vstupně-výstupních zařízení (především paměti) a zobrazování informací vysokou rychlostí.

Textový režim aplikace Kaspersky Rescue Disk kombinuje rozhraní příkazového řádku a konzolový režim, který nabízí správce souborů Midnight Commander.

V textovém režimu jsou k dispozici následující funkce:

  • konfigurace sítě (síťový adaptér, proxy server);
  • spuštění konzoly aplikace Kaspersky Rescue Disk;
  • kontrola objektů (objekty automatického spuštění, zaváděcí sektory, disky, diskové složky, všechny objekty);
  • aktualizace databází;
  • návrat k předchozí aktualizaci;
  • nápověda k syntaxi příkazu;
  • restart počítače;
  • zavření aplikace Kaspersky Rescue Disk při vypnutí počítače.

V textovém režimu můžete pouze spouštět kontroly objektů a aktualizace. Chcete-li upravit nastavení úlohy, spusťte aplikaci v grafickém režimu.

O textovém režimu