Práce s příkazovým řádkem

Tato část popisuje způsob práce s aplikací Kaspersky Rescue Disk v textovém režimu.

V tomto oddíle:

Syntaxe příkazového řádku

Antivirová kontrola

Aktualizace aplikace Kaspersky Rescue Disk

Návrat k předchozí aktualizaci

Zobrazení nápovědy

Zavření aplikace Kaspersky Rescue Disk

Práce s příkazovým řádkem