Aktualizace aplikace Kaspersky Rescue Disk

Syntaxe aktualizace databází a modulů Kaspersky Rescue Disk z příkazového řádku je následující:

UPDATE [] [-R[A]:]

Názvy disků musí být označeny velkými písmeny, například C:/soubor.txt, kde C je názvem disku.

Popis nastavení:

Název serveru HTTP nebo FTP nebo síťová složka pro stahování aktualizací. Jako hodnotu tohoto parametru můžete zadat celou cestu ke zdroji aktualizací nebo adresu URL. Pokud cesta není zvolena, bude zdroj aktualizací převzat z nastavení aktualizací.

-R[A]:

-R: – protokolovat do zprávy jen důležité události.

-RA: – protokolovat všechny události.

Můžete používat absolutní cestu k souboru. Není-li toto nastavení definováno, budou výsledky kontroly zobrazeny na obrazovce a budou zobrazeny všechny události.

Příklad:

Aktualizace databáze a zaznamenání všech událostí do zprávy:

UPDATE -RA:C:/avbases_upd.txt

Aktualizace aplikace Kaspersky Rescue Disk