Antivirová kontrola

Spuštění kontroly určité oblasti na výskyt virů a zpracování škodlivých objektů z příkazového řádku má obecně následující podobu:

SCAN [] [] [] [] []

Názvy disků musí být označeny velkými písmeny, například C:/soubor.txt, kde C je názvem disku.

Popis nastavení:

 – toto nastavení obsahuje seznam objektů, které budou zkontrolovány na výskyt škodlivého kódu.

Nastavení může obsahovat několik hodnot z následujícího seznamu, oddělených mezerami.

Seznam cest k souborům a/nebo složkám, které mají být zkontrolovány.

Můžete zadat absolutní nebo relativní cestu k souboru. Položky seznamu jsou odděleny mezerou.

Poznámky:

  • Pokud název objektu obsahuje mezeru, musí být uveden v uvozovkách.
  • Pokud uvedete konkrétní složku, budou kontrolovány všechny soubory ve složce.

/disky/<název_disku>:\<složka>

Zkontrolovat uvedený disk, kde  je název disku a  je cesta ke kontrolované složce.

 – toto nastavení stanovuje, jaká akce bude během kontroly provedena s detekovanými škodlivými objekty. Pokud toto nastavení není zadáno, bude výchozí akcí akce s hodnotou -i8.

-i0

Žádné akce s objektem, pouze informace o něm zaznamenat do zprávy.

-i1

Dezinfikovat infikované objekty, a pokud dezinfekce není možná, přeskočit.

-i2

Dezinfikovat infikované objekty, a pokud se dezinfekce nezdaří, odstranit. Neodstraňovat infikované objekty ze složených objektů. Odstranit infikované složené objekty se spustitelným záhlavím (archivy sfx).

-i3

Dezinfikovat infikované objekty, a pokud se dezinfekce nezdaří, odstranit. Zcela odstranit všechny složené objekty, pokud nelze odstranit infikované části.

-i4

Odstranit infikované objekty. Zcela odstranit všechny složené objekty, pokud nelze odstranit infikované části.

-i8

Požádat uživatele o zvolení akce, je-li nalezen infikovaný objekt.

-i9

Požádat uživatele o zvolení akce po ukončení kontroly.

 – toto nastavení určuje, které typy souborů budou podrobeny antivirové kontrole. Jestliže toto nastavení není definováno, jsou infikované soubory standardně kontrolovány jen podle obsahu.

-fe

Kontrolovat jen infikovatelné soubory podle přípony.

-fi

Kontrolovat jen infikovatelné soubory podle obsahu.

-fa

Kontrolovat všechny soubory.

<výjimky> – toto nastavení definuje objekty, které budou vyloučeny z kontroly.

Nastavení může obsahovat několik hodnot z následujícího seznamu, oddělených mezerami.

-e:a

Nekontrolovat archivy.

-e:b

Nekontrolovat e-mailové databáze.

-e:m

Nekontrolovat e-maily ve formátu prostého textu.

-e:

Nekontrolovat objekty odpovídající masce.

-e:

Přeskočit objekty, které jsou kontrolovány déle, než určuje nastavení .

-es:

Přeskočit objekty o velikosti (v MB) překračující hodnotu zadanou v parametru .

Příklad:

Spustit kon
trolu složky Dokumenty a nastavení a disku :

SCAN discs/D: „/discs/C:\Documents and Settings“

Antivirová kontrola