Návrat k předchozí aktualizaci

Syntaxe příkazu:

ROLLBACK [-R[A]:]

Názvy disků musí být označeny velkými písmeny, například C:/soubor.txt, kde C je názvem disku.

Popis nastavení:

-R[A]:

-R: – protokolovat do zprávy jen důležité události.

-RA: – protokolovat všechny události.

Můžete používat absolutní cestu k souboru. Není-li toto nastavení definováno, budou výsledky kontroly zobrazeny na obrazovce a budou zobrazeny všechny události.

Příklad:

Zpráva o návratu změn:

RA:C:/rollback.txt

Návrat k předchozí aktualizaci