Syntaxe příkazového řádku

Syntaxe příkazového řádku:

[nastavení]

Lze používat následující příkazy:

HELP

nápověda k syntaxi příkazu, zobrazuje seznam příkazů

SCAN

kontrola objektů, zde neobsahují viry

UPDATE

spustí úlohu aktualizace

ROLLBACK

návrat k předchozí aktualizaci

EXIT

Zavření aplikace Kaspersky Rescue Disk

Syntaxe příkazového řádku