Zobrazení nápovědy

Tento příkaz slouží k zobrazení syntaxe příkazového řádku aplikace:

[ HELP ]

K získání nápovědy k syntaxi určitého příkazu můžete použít jeden z následujících příkazů:

-?

HELP

Zobrazení nápovědy