Návrat k předešlým databázím

Chcete-li se vrátit k předchozí verzi databáze,

vyberte příslušnou položku v uživatelské nabídce.

Návrat k předešlým databázím