Zobrazení nápovědy

Chcete-li zobrazit nápovědu o kombinacích kláves ve správci souborů,

vyberte v uživatelské nabídce tlačítko Nápověda.

Zobrazení nápovědy