Beskeder

Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du konfigurerer beskedindstillinger på computeren.

I dette afsnit:

Om beskedindstillinger

Konfiguration af indstillinger for beskeder

Deaktivering af beskeder

Beskeder