Rapporter

Dette afsnit indeholder oplysninger om rapporter, og hvordan du arbejder med dem.

I dette afsnit i hjælpen

Om rapporter

Valg af opgave til oprettelse af en rapport

Administration af gruppering af oplysninger i rapporten

Valg af hændelsestype

Visning af data på skærmen

Lagring af rapport i en fil

Brug af kompleks filtrering

Hændelsessøgning

Udvidet visning af statistikker

Rapporter