Opdatering af Kaspersky Rescue Disk

Syntaksen for opdatering af databaserne og modulerne i Kaspersky Rescue Disk fra kommandolinjen er følgende:

UPDATE [<opdateringskilde>] [-R[A]:<rapportfil>]

Drevenes navne skal angives med store bogstaver, f.eks. C:/file.txt, hvor C er navnet på drevet.

Beskrivelse af indstillinger:

<opdateringskilde>

Navnet på en HTTP- eller FTP-server eller netværksmappe til overførsel af opdateringer. Parameterens værdi kan enten være en komplet sti til en opdateringskilde eller en internetadresse. Hvis der ikke vælges en sti, hentes opdateringskilden fra opdateringsindstillingerne.

-R[A]:<rapportfil>

-R:<rapportfil> – logfør kun vigtige hændelser i rapporten.

-RA:<rapportfil> – logfør alle hændelser i rapporten.

Du kan bruge en absolut sti til filen. Hvis denne indstilling ikke angives, vises scanningsresultatet på skærmen, og alle hændelser vises.

Eksempel:

Opdater databaser, og registrer alle hændelser i en rapport:

UPDATE -RA:C:/avbases_upd.txt

Opdatering af Kaspersky Rescue Disk