Virusscanning

Hvis du starter en scanning fra kommandoprompten og søger efter virus, så fundne skadelige objekter derefter kan behandles, ser det normalt ud som følger:

SCAN [<scan objekt>] [<handling>] [<filtyper>] [<undtagelser>] [<rapportindstillinger>]

Drevenes navne skal angives med store bogstaver, f.eks. C:/file.txt, hvor C er navnet på drevet.

Beskrivelse af indstillinger:

<objekt, der skal scannes> – denne indstilling angiver den liste over objekter, der skal undersøges for skadelig kode.

Indstillingen kan indeholde flere værdier fra den angivne liste, adskilt af mellemrum.

<filer>

Liste over stier til de filer og/eller mapper, der skal scannes.

Du kan indtaste en absolut eller en relativ sti til filen. Posterne på listen er adskilt med mellemrum.

Bemærkninger:

  • Hvis der er et mellemrum i objektets navn, skal hele navnet sættes i anførselstegn.
  • Hvis du angiver en konkret mappe, scannes alle filer i mappen.

<disknavn>:/<mappe>

Scan den angivne disk, hvor <disknavn> er navnet på disken, og <mappe> er stien til den mappe, der skal scannes.

<handling> – denne indstilling bestemmer, hvilken handling der skal udføres, hvis der bliver fundet skadelige objekter under scanningen. Hvis denne indstilling ikke er angivet, er standardhandlingen den med værdien for -i8.

-i0

Gør intet ved objektet. Registrer blot oplysningerne om det i rapporten.

-i1

Start behandling af inficerede objekter, og spring dem over, hvis de ikke kan desinficeres.

-i2

Start behandling af inficerede objekter, og slet dem, hvis de ikke kan renses. Slet ikke inficerede objekter fra sammensatte objekter. Slet inficerede objekter fra sammensatte objekter med eksekverbare overskrifter (sfx-arkiver).

-i3

Start behandling af inficerede objekter, og slet dem, hvis de ikke kan renses. Slet alle sammensatte objekter helt, hvis inficerede dele ikke kan slettes.

-i4

Slet inficerede objekter. Slet alle sammensatte objekter helt, hvis de inficerede dele ikke kan slettes.

-i8

Bed brugeren angive, hvad der skal ske, hvis der bliver fundet et inficeret objekt.

-i9

Bed brugeren angive, hvad der skal ske, når scanningen er afsluttet.

<filtyper> – denne indstilling definerer de filtyper, der skal indgå i en antivirusscanning. Hvis denne indstilling ikke er angivet, bliver inficerede filer kun scannet efter indhold som standard.

-fe

Scan kun inficerede filer efter filtypenavn.

-fi

Scan kun inficerede filer efter indhold.

-fa

Scan alle filer.

<undtagelser> – denne indstilling definerer de objekter, der ikke skal indgå i scanningen.

Indstillingen kan indeholde flere værdier fra den angivne liste, adskilt af mellemrum.

-e:a

Scan ikke arkiver.

-e:b

Scan ikke ind- og udbakker.

-e:m

Scan ikke e-mails i ren tekst.

-e:<filmaske>

Scan ikke objekter efter maske.

-e:<sekunder>

Spring objekter over, der scannes i længere tid end det tidsrum, der er angivet i indstillingen <sekunder>.

-es:<objektbeholders størrelsesgrænse>

Spring sammensatte filer over, hvor størrelsen (i MB) er større end den værdi, der er angivet af parameteren <objektbeholders størrelsesgrænse>.

Eksempel:

Kør scanningen af mappen Documents and Settings og <D>-disken:

SCAN /D: “C:/Documents and Settings”

Virusscanning