Forberedelse til indlæsning

Før du indlæser Kaspersky Rescue Disk:

  1. Aktiver start fra cd/dvd-rom eller fra et flytbart drev i BIOS-indstillingerne (du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til motherboardet i din computer).
  2. Indsæt en disk i cd/dvd-rom-drevet eller et flytbart drev med Kaspersky Rescue Disk-billedet.
  3. Genstart computeren. Efter genstart vises en meddelelse på skærmen: Tryk på en vilkårlig tast for at gå til menuen.
  4. Tryk på en vilkårlig tast. En indlæsningsguide startes.

    Hvis du ikke trykker på en tast inden for 10 sekunder, starter computer automatisk fra harddisken.

Forberedelse til indlæsning