Forklaring

Vejledningen bruger den forklaringstekst, der angives nedenfor.

Forklaring

Teksteksempel

Beskrivelse af forklaringstekst

Bemærk, at …

Advarsler er fremhævet med rød farve og omgivet af rammer. Beskeder indeholder oplysninger, der har at gøre med vigtige handlinger i forbindelse med computersikkerhed.

Du rådes til at bruge …

Bemærkninger er omgivet af rammer. Noterne indeholder support- og baggrundsoplysninger.

 

Eksempel:

Eksemplerne gives i afsnittet under overskriften “Eksempel” på gul baggrund.

Opdater – er …

Nye begreber er angivet med kursiv.

ALT+F4

Navnet på tastaturets taster er angivet med halvfed skift og store bogstaver.

Tastenavne, der er forbundet med tegnet “plus” (+), angiver en tastekombination.

Aktiver

Navne på brugerfladekomponenter, f.eks. indtastningsfelter, menukommandoer, knapper osv., er angivet med halvfed skrift.

Sådan oprettes en tidsplan:

Vejledninger er angivet med en pil.

De indledende sætninger eller instruktioner er med kursiv.

hjælp

Tekster i kommandolinjen eller tekster til meddelelsen, der vises på skærmen, har en særlig skrifttype.

<Din computers IP-adresse>

Variabler sættes i vinklede parenteser. En variabel erstattes i hvert tilfælde med dens tilsvarende værdi, og de vinklede parenteser udelades.

Forklaring