Andre oplysninger

“Agava-C”-programbiblioteket, der er udviklet af OOO “R-Alpha”, bruges til at kontrollere digital signatur.

Softwaren kan omfatte nogle softwareprogrammer, som er givet i licens (eller underlicens) til brugeren under GNU General Public License (GPL) eller andre, lignende gratis softwarelicenser, som blandt andre rettigheder tillader brugeren at kopiere, modificere og videredistribuere visse programmer eller dele heraf og giver adgang til kildekoden (“Open Source Software”). Hvis sådanne licenser kræver, at kildekoden også gøres tilgængelig for brugerne med henblik på software, der distribueres til personer i eksekverbart, binært format, så skal kildekoden gøres tilgængelig ved fremsendelse af anmodning til source@kaspersky.com eller kildekoden leveres med softwaren.

Yderligere oplysninger om tredjepartskode indsamles i filen /rescue/help/License_notice_4.txt.

Andre oplysninger