Ordliste


Anbefalet niveau

Sikkerhedsniveau baseret på programindstillingerne anbefalet af Kaspersky Labs eksperter for at give din computer det optimale beskyttelsesniveau. Dette niveau indstilles til at anvendes som standard.


Beskyttelsesstatus

Den aktuelle beskyttelsesstatus, der sammenfatter computerens sikkerhedsgrad.


Databaseopdateringer

En af funktionerne, der udføres af et Kaspersky Lab-program, som gør det i stand til at holde beskyttelsen ajour. I den forbindelse bliver databaserne downloadet fra Kaspersky Labs opdateringsservere til computeren og bliver automatisk tilsluttet programmet.


Databaser

Databaser, der fremstilles af eksperterne hos Kaspersky Lab, og som indeholder detaljerede beskrivelser af alle eksisterende trusler mod computersikkerheden og beskrivelser af de metoder, der bruges til registrering og desinficering af dem. Kaspersky Lab opdaterer konstant databaserne, efterhånden som nye trusler dukker op. Det anbefales, at du kopierer databaserne fra Kaspersky Labs opdateringsservere jævnligt, så truslerne bedre kan blive opdaget, og du dermed bliver bedre beskyttet.


Flytte objekter til Karantæne

En metode til at håndtere et potentielt inficeret objekt ved at blokere adgangen til filen og flytte den fra sin oprindelige placering til mappen Karantæne, hvor objektet gemmes i krypteret form, hvilket fjerner infektionstruslen.


Gendannelse

At flytte et originalt objekt fra Karantæne eller Sikkerhedskopi til den mappe, hvor det oprindeligt befandt sig, før det blev flyttet til Karantæne, desinficeret eller slettet, eller til en anden mappe angivet af brugeren.


Heuristisk analysefunktion

Teknologi, der bruges til at opdage trusler, som ikke kan opdages af Antivrus-databaserne. De kan finde objekter, der er mistænkt for at være inficeret med en ukendt virus eller med en variant af en kendt virus.

Heuristisk analysefunktion hjælper med at finde op til 92% af alle trusler. Denne metode er ganske effektiv og fører meget sjældent til falsk alarm.

Filer, der registreres af den heuristiske analysefunktion, betragtes som værende mistænkelige.


Inficeret objekt

Objekt, der indeholder en skadelig kode. Det opdages, når en del af objektets kode er identisk med et kodeafsnit i en kendt trussel. Kaspersky Lab anbefaler, at du undlader at benytte sådanne objekter, da de kan inficere computeren.


Karantæne

En bestemt mappe, som alle objekter, der kan være inficerede, og som bliver fundet under en scanning eller i forbindelse med realtidsbeskyttelsen, placeres i.


Kaspersky Labs opdateringsservere

En liste over Kaspersky Labs HTTP- og FTP-servere, hvorfra programmet downloader databaser og modulopdateringer til computeren.


Lagerområde

Specielt lager, der er designet til at gemme backupkopier af objekter, der oprettes, før de desinficeres eller slettes første gang.


Objektdesinficering

Den metode, der bruges til behandling af inficerede objekter, og som medfører fuldstændig eller delvis gendannelse af data eller resulterer i en konstatering af, at objekterne ikke desinficeres. Objekter desinficeres ved hjælp af databaseposterne. Hvis den primære behandlingsmetode for et objekt er desinficering (dvs. den første handling, der skal udføres, når det opdages, at objektet er inficeret), oprettes der en sikkerhedskopi af objektet, før der gøres forsøg på at desinficere det. Der kan gå data tabt under desinficeringen. Sikkerhedskopien kan bruges til at gendanne objektet i sin oprindelige form.


Opdatering

Proceduren for at erstatte/tilføje nye filer (databaser eller programmoduler), der hentes fra Kaspersky Labs opdateringsservere.


Potentielt inficeret objekt

Et objekt, der indeholder ændret kode fra en kendt virus eller kode, der minder om viruskode, men som Kaspersky Lab endnu ikke kender. Potentielt inficerede filer opdages vha. den heuristiske analysefunktion.


Programindstillinger

Programindstillinger, der er almindelige for alle opgavetyper og regulerer programmets funktion som helhed, såsom programmets ydeevneindstillinger, indstillinger for rapportindstillinger og indstillinger for sikkerhedskopilager.


Proxyserver

Computernetværkstjeneste, som gør det muligt for brugere at foretage indirekte anmodninger til andre netværkstjenester. En bruger opretter først forbindelse til en proxyserver og anmoder om en ressource (f.eks. en fil), der er placeret på en anden server. Derefter opretter proxyserveren enten forbindelse til den angivne server og henter ressourcen fra den, eller den returnerer ressourcen fra sin egen cache (hvis proxyserveren har sin egen cache). I nogle tilfælde kan brugerens anmodning eller serverens svar bliver ændret af proxyserveren af hensyn til visse formål.


Slette et objekt

Den metode, der anvendes til behandling af objektet, og som ender med, at det fysisk slettes fra sin oprindelige placering (harddisk, mappe, netværksressource). Det anbefales, at du anvender denne metode til skadelige objekter, som af en eller anden grund ikke kan desinficeres.


Startsektor på disken

En startsektor er et bestemt område på en computers harddisk, diskette eller anden datalagringsenhed. Den indeholder oplysninger om diskens filsystem og et indlæsningsprogram, der er ansvarligt for at starte operativsystemet.

Der findes et antal vira, som inficerer startsektorer, og som derfor kaldes boot-vira. Kaspersky Lab-programmet gør det muligt at scanne boot-sektorer for virus og desinficere dem, hvis der findes en infektion.


Undtagelse

En Undtagelse er et objekt, der er undtaget for scanningen af Kaspersky Lab-programmet. Du kan undtage filer med et bestemt format fra scanningen, bruge en filmaske eller undtage et bestemt område (f.eks. en mappe eller et program), programprocesser eller objekter efter trusselstyper ifølge klassifikationen i Virus Encyclopedia. Hver opgave kan tildeles et sæt undtagelser.

Ordliste