Γλωσσάριο


Ρυθμίσεις εφαρμογής

Ρυθμίσεις εφαρμογής κοινές για όλους τους τύπους εργασιών, οι οποίες ρυθμίζουν τη λειτουργία της εφαρμογής ως σύνολο, όπως ρυθμίσεις απόδοσης εφαρμογής, ρυθμίσεις αναφοράς συντήρησης, ρυθμίσεις του χώρου αποθήκευσης των αντιγράφων ασφαλείας.


Χώρος αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας

Ειδικός χώρος αποθήκευσης σχεδιασμένος να αποθηκεύει αντίγραφα ασφαλείας των αντικειμένων, τα οποία δημιουργούνται πριν από την πρώτη απολύμανση ή διαγραφή των αντικειμένων.


Ενημερώσεις βάσης δεδομένων

Μία από τις λειτουργίες που εκτελείται από μια εφαρμογή της Kaspersky Lab, η οποία την καθιστά ικανή να διατηρεί την προστασία επίκαιρη. Σε αυτήν την περίπτωση, πραγματοποιείται λήψη των βάσεων δεδομένων από τους διακομιστές ενημέρωσης της Kaspersky Lab στον υπολογιστή και οι βάσεις δεδομένων συνδέονται αυτόματα με την εφαρμογή.


Βάσεις δεδομένων

Βάσεις δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί από τους ειδικούς της Kaspersky Lab και περιέχουν αναλυτικές περιγραφές όλων των υπαρχουσών απειλών για την ασφάλεια υπολογιστών, καθώς και μεθόδους εντοπισμού και απολύμανσής τους. Η Kaspersky Lab ενημερώνει διαρκώς τις βάσεις δεδομένων καθώς εμφανίζονται νέες απειλές. Προκειμένου να επιτευχθεί υψηλότερη ποιότητα στον εντοπισμό απειλών, προτείνουμε να αντιγράφετε τις βάσεις δεδομένων από τους διακομιστές ενημέρωσης της Kaspersky Lab σε τακτικά χρονικά διαστήματα.


Διαγραφή αντικειμένου

Η μέθοδος επεξεργασίας αντικειμένων που καταλήγει στη φυσική διαγραφή του εκάστοτε αντικειμένου από την αρχική του θέση (σκληρός δίσκος, φάκελος, πόρος δικτύου). Προτείνουμε την εφαρμογή αυτής της μεθόδου σε επικίνδυνα αντικείμενα τα οποία, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατόν να απολυμανθούν.


Τομέας εκκίνησης δίσκου

Ο τομέας εκκίνησης είναι μια ιδιαίτερη περιοχή του σκληρού δίσκου, της μονάδας δισκέτας ή μιας άλλης συσκευής αποθήκευσης δεδομένων του υπολογιστή. Αυτός περιέχει πληροφορίες για το σύστημα αρχείων του δίσκου και ένα πρόγραμμα φόρτωσης εκκίνησης το οποίο είναι υπεύθυνο για την εκκίνηση του λειτουργικού συστήματος.

Υπάρχει ένα πλήθος ιών που μολύνουν τους τομείς εκκίνησης, οι οποίοι ονομάζονται, κατά συνέπεια, ιοί εκκίνησης. Η Kaspersky Lab επιτρέπει τον έλεγχο των τομέων εκκίνησης για ιούς και την απολύμανσή τους σε περίπτωση εντοπισμού κάποιας μόλυνσης.


Εξαίρεση

Εξαίρεση είναι ένα αντικείμενο το οποίο αποκλείεται από τον έλεγχο με την εφαρμογή της Kaspersky Lab. Μπορείτε να εξαιρέσετε αρχεία συγκεκριμένης μορφής από τη σάρωση, να χρησιμοποιήσετε μια μάσκα αρχείου ή να εξαιρέσετε μια συγκεκριμένη περιοχή (για παράδειγμα, έναν φάκελο ή ένα πρόγραμμα), διεργασίες προγράμματος ή αντικείμενα ανά τύπο απειλής σύμφωνα με την ταξινόμηση της Εγκυκλοπαίδειας ιών. Κάθε εργασία μπορεί να αντιστοιχιστεί με ένα σύνολο εξαιρέσεων.


Πρόγραμμα ευρετικής ανάλυσης

Τεχνολογία εντοπισμού απειλών για απειλές που δεν είναι δυνατόν να εντοπιστούν με χρήση των βάσεων δεδομένων της Προστασίας από ιούς. Επιτρέπει τον εντοπισμό αντικειμένων, για τα οποία υπάρχει υποψία ότι είναι μολυσμένα από άγνωστο ιό ή από μια νέα τροποποίηση των γνωστών ιών.

Το πρόγραμμα ευρετικής ανάλυσης βοηθά στον εντοπισμό έως και του 92% των απειλών. Ο μηχανισμός αυτός είναι αρκετά αποτελεσματικός και οδηγεί πολύ σπάνια σε εσφαλμένα θετικά αποτελέσματα.

Τα αρχεία που εντοπίζονται από το πρόγραμμα ευρετικής ανάλυσης θεωρούνται ύποπτα.


Μολυσμένο αντικείμενο

Αντικείμενο που περιλαμβάνει κακόβουλο κώδικα. Εντοπίζεται όταν ένα τμήμα του κώδικα του αντικειμένου ταιριάζει πλήρως σε ένα τμήμα του κώδικα μιας γνωστής απειλής. Η Kaspersky Lab δεν προτείνει τη χρήση τέτοιων αντικειμένων, καθώς αυτά μπορεί να μολύνουν τον υπολογιστή σας.


Διακομιστές ενημέρωσης της Kaspersky Lab

Μια λίστα των διακομιστών HTTP και FTP της Kaspersky Lab από τους οποίους η εφαρμογή πραγματοποιεί λήψη των βάσεων δεδομένων και των ενημερώσεων των λειτουργικών μονάδων στον υπολογιστή σας.


Μετακίνηση αντικειμένων στην καραντίνα

Μέθοδος διεργασίας ενός δυνητικά μολυσμένου αντικειμένου με αποκλεισμό της πρόσβασης στο αρχείο και μετακίνηση του αντικειμένου από την αρχική του τοποθεσία στο φάκ

Γλωσσάριο