Δημιουργία και αποθήκευση του αρχείου ανίχνευσης

Εάν υπάρχουν σφάλματα στη λειτουργία του Kaspersky Rescue Disk, η Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης μπορεί να σας ζητήσει να δημιουργήσετε ένα αρχείο ανίχνευσης.

Για δημιουργία και αποθήκευση του αρχείου ανίχνευσης:

 1. Στο παράθυρο του οδηγού εκκίνησης, επιλέξτε τη γλώσσα του περιβάλλοντος εργασίας γραφικών χρησιμοποιώντας τα κλειδιά μετακίνησης του δρομέα. Κάντε κλικ στο πλήκτρο ENTER.

  Ανοίγει ένα παράθυρο με διάφορες επιλογές.

 2. Επιλέξτε τον τρόπο φόρτωσης που χρειάζεστε.
 3. Πιέστε το κλειδί E.
 4. Στο τέλος της πρώτης γραμμής, μετά την εντολή χωρίς μηνύματα , μετά από ένα κενό διάστημα, εισαγάγετε το ίχνος.
 5. Πιέστε τη συντόμευση πληκτρολογίου CTRL+X.

  Το αρχείο ανίχνευσης θα αποθηκευτεί.

  Για πρόσβαση στο αρχείο κατά την εργασία με το Kaspersky Rescue Disk, μπορείτε χρησιμοποιήσετε τη διαχείριση εργασιών. Το αρχείο θα βρίσκεται στην ακόλουθη διαδρομή: /δίσκοι/<Σκληρός δίσκος>:/Kaspersky Rescue Disk/avp<μεμονωμένος συνδυασμός ημερομηνίας, ώρας και εσωτερικών δεδομένων>.log.

  Μόλις κλείσετε το Kaspersky Rescue Disk, το αρχείο θα αρχειοθετηθεί και θα βρίσκεται στην ακόλουθη διαδρομή: <Σκληρός δίσκος>:/Kaspersky Rescue Disk/kavrescue_sysinfo_<ημερομηνία δημιουργίας αρχείου>.

Δημιουργία και αποθήκευση του αρχείου ανίχνευσης