Τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου

Εάν αντιμετωπίζετε ένα επείγον πρόβλημα, μπορείτε να καλέσετε την τοπική σας Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης. Προτού καλέσετε τους Ρώσους ή διεθνείς ειδικούς τεχνικής υποστήριξης, συγκεντρώστε τις πληροφορίες για τον υπολογιστή σας, καθώς και για την εφαρμογή προστασίας από ιούς που είναι εγκατεστημένη σε αυτόν. Αυτό θα βοηθήσει τους ειδικούς να σας εξυπηρετήσουν πιο γρήγορα.

Τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου