Εργασία με το Kaspersky Rescue Disk σε λειτουργία κειμένου

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας του Kaspersky Rescue Disk στο περιβάλλον κειμένου.

Σε αυτή την ενότητα της Βοήθειας

Πληροφορίες για τη λειτουργία κειμένου

Εργασία με το πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων

Εργασία με προτροπή εντολών

Εργασία με το Kaspersky Rescue Disk σε λειτουργία κειμένου