Εργασία με προτροπή εντολών

Η ενότητα αυτή περιγράφει τον τρόπο εργασίας με το Kaspersky Rescue Disk σε λειτουργία κειμένου.

Σε αυτήν την ενότητα:

Σύνταξη της προτροπής εντολών

Σάρωση για ιούς

Ενημέρωση του Kaspersky Rescue Disk

Επαναφορά της τελευταίας ενημέρωσης

Προβολή Βοήθειας

Κλείσιμο του Kaspersky Rescue Disk

Εργασία με προτροπή εντολών