Κλείσιμο του Kaspersky Rescue Disk

Για να κλείσετε το Kaspersky Rescue Disk, εισαγάγετε την ακόλουθη εντολή στην προτροπή εντολών:

Έξοδος

Κλείσιμο του Kaspersky Rescue Disk