Προβολή Βοήθειας

Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή για να δείτε τη βοήθεια σχετικά με τη σύνταξη μιας γραμμής εντολών της εφαρμογής:

HELP

Για βοήθεια σχετικά με τη σύνταξη μιας συγκεκριμένης εντολής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις ακόλουθες εντολές:

<εντολή> -?

HELP <εντολή>

Προβολή Βοήθειας