Εργασία με το πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις λειτουργίες του προγράμματος διαχείρισης αρχείων του Kaspersky Rescue Disk σε λειτουργία κειμένου.

Σε αυτήν την ενότητα:

Ρύθμιση δικτύου

Έναρξη της κονσόλας του Kaspersky Rescue Disk

Σάρωση για ιούς

Ενημέρωση του Kaspersky Rescue Disk

Επαναφορά σε προηγούμενες βάσεις δεδομένων

Προβολή Βοήθειας

Κλείσιμο του Kaspersky Rescue Disk

Εργασία με το πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων