Πληροφορίες για τη λειτουργία κειμένου

Η λειτουργία κειμένου αναπαριστά ένα περιβάλλον εργασίας χρήστη το οποίο χρησιμοποιεί αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και γραφικά χαρακτήρων για είσοδο/έξοδο και πληροφορίες αναπαράστασης. Η λειτουργία κειμένου χρησιμοποιεί μόνο λίγους πόρους συσκευών εξόδου (ιδιαίτερα μνήμη) και προβολή πληροφοριών υψηλής ταχύτητας.

Η λειτουργία κειμένου του Kaspersky Rescue Disk συνδυάζει το περιβάλλον χρήστη προτροπής εντολών και τη λειτουργία κονσόλας που παρέχεται από το πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων Midnight Commander.

Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιμες στη λειτουργία κειμένου:

  • ρύθμιση παραμέτρων δικτύου (προσαρμογέας δικτύου, διακομιστής μεσολάβησης),
  • έναρξη της κονσόλας του Kaspersky Rescue Disk,
  • έλεγχος αντικειμένων (αντικείμενα αυτόματου ελέγχου, τομείς εκκίνησης, δίσκοι, κατάλογοι δίσκων, όλα τα αντικείμενα),
  • βάσεις δεδομένων ενημέρωσης,
  • επαναφορά της τελευταίας ενημέρωσης,
  • βοήθεια σχετικά με τη σύνταξη εντολών,
  • επανεκκίνηση υπολογιστή,
  • κλείσιμο του Kaspersky Rescue Disk σε τερματισμό λειτουργίας του υπολογιστή.

Στη λειτουργία κειμένου μπορείτε να εκκινείτε μόνο ελέγχους αντικειμένων και ενημερώσεις. Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις εργασιών, εκκινήστε την εφαρμογή σε λειτουργία γραφικών.

Πληροφορίες για τη λειτουργία κειμένου