Περιορισμοί στη λειτουργία της εφαρμογής

Η εφαρμογή διαθέτει προς το παρόν τους ακόλουθους περιορισμούς:

  • Εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία γραφικών, η λειτουργία του υπολογιστή τερματίζεται και δεν γίνεται φόρτωση του Kaspersky Rescue Disk. Το πιο συχνό πρόβλημα που μπορεί να συναντήσετε όταν γίνεται φόρτωση του υποσυστήματος γραφικών είναι ότι δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός του προγράμματος οδήγησης ενός προσαρμογέα βίντεο ή μιας συσκευής εξόδου.
  • Το Kaspersky Rescue Disk δεν εμφανίζει λογικές μονάδες δίσκου κατά την επιλογή της περιοχής ελέγχου, παρά μόνο τομείς εκκίνησης. Το πιο πιθανό πρόβλημα που μπορεί να συναντήσετε είναι ότι δεν εντοπίστηκαν τα συστήματα αρχείων στις μονάδες σκληρών δίσκων και στις συσκευές USB που έχουν συνδεθεί – ενδεχομένως λόγω χρήσης του RAID.

Δείτε επίσης:

Επικοινωνία με την Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης

Πληροφορίες υλικού

Περιορισμοί στη λειτουργία της εφαρμογής