Άλλες πληροφορίες

Η βιβλιοθήκη προγράμματος Agava-C, η οποία αναπτύχθηκε από την OOO “R-Alpha”, χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ψηφιακών υπογραφών.

The Software may include some software programs that are licensed (or sublicensed) to the user under the GNU General Public License (GPL) or other similar free software licenses which, among other rights, permit the user to copy, modify and redistribute certain programs, or portions thereof, and have access to the source code (“Open Source Software”). If such licenses require that for any software, which is distributed to someone in an executable binary format, that the source code also be made available to those users, then the source code should be made available by sending the request to source@kaspersky.com or the source code is supplied with the Software.

Επιπρόσθετες πληροφορίες για τον κώδικα τρίτων συλλέγονται στο αρχείο /rescue/help/License_notice_4.txt.

Άλλες πληροφορίες