Διανεμητέος κώδικας προγράμματος

Η εφαρμογή περιλαμβάνει τον ανεξάρτητο δυαδικό κώδικα προγράμματος τρίτων. Τα κείμενα των αδειών χρήσης ενός κώδικα προγράμματος, τα οποία διανέμονται σύμφωνα με τους όρους των αδειών χρήσης GNU GPL και GNU LGPL συλλέγονται στο αρχείο /rescue/help/License_notice_3.txt.

Διανεμητέος κώδικας προγράμματος