Εργαλεία προγραμματιστή

Οι πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία του προγραμματιστή και λοιπά μέσα τρίτων που χρησιμοποιούνται κατά τη δημιουργία μιας εφαρμογής συλλέγονται στο αρχείο /rescue/help/License_notice_2.txt.

Εργαλεία προγραμματιστή