Κώδικας προγράμματος

Οι πληροφορίες σχετικά με τον κώδικα τρίτων που χρησιμοποιείται κατά τη δημιουργία μιας εφαρμογής συλλέγονται στο αρχείο rescue/help/License_notice_1.txt.

Κώδικας προγράμματος