Πληροφορίες υλικού

Η εργασία Πληροφορίες υλικού θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του Kaspersky Rescue Disk είτε σε λειτουργία γραφικών είτε κειμένου επειδή το υλικό δεν υποστηρίζεται.

H εργασία Πληροφορίες υλικού σας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύετε πληροφορίες σχετικά με το υλικό του υπολογιστή σε ηλεκτρονική μορφή. Πριν εκκινήσετε την εργασία, εγκαταστήστε μια αφαιρούμενη μονάδα δίσκου όπου θα αποθηκευτούν όλες οι πληροφορίες υλικού.

Οι πληροφορίες υλικού δεν είναι δυνατόν να αποθηκευτούν χρησιμοποιώντας την αφαιρούμενη μονάδα δίσκου CD / DVD-RW.

Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, μπορείτε να αποθηκεύσετε πληροφορίες, να επανεκκινήσετε ή να τερματίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή, επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει. Για εναλλαγή μεταξύ των επιλογών, πατήστε το κλειδί TAB. Για επιβεβαίωση της επιλογής, πατήστε το κλειδί ENTER.

Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η λειτουργία, αποθηκεύστε τις πληροφορίες στην αφαιρούμενη μονάδα δίσκου σας και στείλετε αυτές τις πληροφορίες στους ειδικούς της Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.

Εάν δεν διαθέτετε μια αφαιρούμενη μονάδα δίσκου, μπορείτε να κάνετε την εγγραφή χειροκίνητα ή να εκτυπώσετε την οθόνη με τα καθορισμένα δεδομένα.

Πληροφορίες υλικού