Jelmagyarázat

A kézikönyvben az alábbi jelölések találhatók.

Jelölés

Példa az ilyen szövegre

Jelölés leírása

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy…

A figyelmeztetések pirossal vannak kiemelve és be vannak keretezve. Az értesítések a számítógép biztonsága szempontjából kritikus műveletekkel kapcsolatban tartalmaznak információkat.

Javasolt a következő használata…

A megjegyzések be vannak keretezve. A megjegyzések kiegészítő- és háttérinformációkat tartalmaznak.

 

Példa:

A példák a Példa cím alatt találhatók sárga háttérrel.

Frissítés – a…

Az új kifejezések dőlt betűvel vannak írva.

ALT+F4

A billentyűzet gombjai fékövér betűkkel, nagybetűs formátumban szerepelnek a szövegben.

A „plusz” (+) szimbólummal összekapcsolt billentyűk billentyűkombinációkat jelölnek.

Engedélyezés

A felhasználói felület elemei, például a beviteli mezők, menüelemek, gombok stb. félkövér betűvel vannak írva.

Feladat ütemezésének beállításához:

Az utasításokat nyíllal vannak megjelölve.

A nyitó mondatok és utasítások dőlt betűvel vannak írva.

HELP

A parancssorba beírandó parancsok és a képernyőn megjelenő üzenetek speciális betűtípussal vannak kiemelve.

<Számítógép IP-címe>

A változók szögletes zárójelbe vannak írva. A változó helyett minden esetben annak tényleges értékét kell megadni, a szögletes zárójeleket pedig el kell hagyni.

Jelmagyarázat