Deze Help

Dit document is een handleiding voor het inzetten, aanpassen en gebruik van Kaspersky Rescue Disk. Het document is bedoeld voor een breed publiek. Gebruikers moeten minimaal in staat zijn om de computer op beginnersniveau te gebruiken: de gebruiksomgeving en de basishandelingen van het besturingssysteem Microsoft Windows kennen en algemeen bekende programma’s kunnen gebruiken.

Het document is bedoeld om:

  • de gebruiker te helpen Kaspersky Rescue Disk te starten en het programma te configureren op basis van specifieke gebruikstaken;
  • snel informatie te bieden om problemen in het programma op te lossen;
  • alternatieve informatiebronnen te vermelden over het programma en over manieren om technische ondersteuning te krijgen.

In dit Help-gedeelte:

In dit document

Legenda

Deze Help