Legenda

In de handleiding wordt onderstaande legenda gebruikt.

Legenda

Tekstvoorbeeld

Omschrijving van legenda

Let wel dat…

Waarschuwingen zijn rood gemarkeerd en omgeven door een kader. Meldingen geven belangrijke informatie over kritieke acties die te maken hebben met de computerbeveiliging.

Wij adviseren het gebruik van…

Opmerkingen zijn omgeven door een kader. De opmerkingen bevatten informatie over ondersteuning en achtergrond.

 

Voorbeeld:

De voorbeelden worden gegeven op een gele achtergrond in het gedeelte onder de kop Voorbeeld.

Update: is…

Nieuwe termen worden cursief aangeduid.

ALT+F4

Namen van toetsenbordtoetsen worden gemarkeerd met een semi-vet lettertype en hoofdletters.

Toetsnamen met een “plus”-teken (+) geven een toetscombinatie aan..

Inschakelen

Namen van interfacecomponenten, bijvoorbeeld invoervelden, menuopdrachten, knoppen e.d. worden gemarkeerd met een semi-vet lettertype.

Een taakplanning configureren:

Instructies worden gemarkeerd met het pijlsymbool.

De openingszinnen van instructies staan in cursief.

help

Tekst op de opdrachtregel en tekst van op het scherm weergegeven berichten hebben een speciaal lettertype.

<Het IP-adres van uw computer>

Variabelen worden tussen punthaken geplaatst. In plaats van een variabele wordt de bijbehorende waarde weergegeven en worden de punthaken weggelaten.

Legenda