Overige informatie

De programmabibliotheek “Agava-C”, ontwikkeld door OOO “R-Alpha”, wordt gebruikt om digitale handtekeningen te controleren.

De Software kan bepaalde softwareprogramma’s bevatten die aan de gebruiker zijn gelicentieerd (of gesublicentieerd) volgens de GNU General Public License (GPL) of andere vergelijkbare gratis softwarelicenties die, naast andere rechten, de gebruiker het recht geven bepaalde programma’s of gedeeltes daarvan te kopiëren, modificeren en herdistribueren en toe te treden tot de broncode (“Open Source Software”). Indien zulke licenties vereisen dat voor elke software die aan iemand in een uitvoerbaar binair formaat wordt gedistribueerd, de broncode ook bekendgemaakt moet worden aan die gebruikers, dan dient de broncode beschikbaar gemaakt te worden door het verzoek te sturen naar source@kaspersky.com of de broncode wordt geleverd met de Software.

Aanvullende informatie over de code van derden wordt verzameld in het bestand rescue/help/License_notice_4.txt.

Overige informatie